Valgresultat 2015

På årsmøtet 31/1-2015 ble det avholdt valg, og resultatet er som følger:

STYRE
Leder: Julian Klock*
Nestleder: Lars Onsøyen
Programansvarlig: Eivind H. Okstad
Økonomiansvarlig: Lisbeth Hultmann
Sekretær: Anne Dahl
Materialansvarlig: Per Gunnar Kjeldsberg
Vararepresentant: Julia Klock

KOMITEER
Programkomiteen: Arne Solstad og Vegard Knotten, samt programansvarlig og dirigent
Rekrutteringskomiteen: Ragnhil C. S. Wold og Gisle Sand, samt nestleder
Fest- og arrangementskomiteen: Sissel Stadven, Therese Borg og Julie J. Kirkhus
Revisjonskomiteen: Wenche M. Fyhn og Francoise B. Strøm
Protokollkomiteen: Marianne Selle og Marta Gjestvang
Valgkomiteen: Gunnar Schjølberg og Harriet Selle
Dugnadsansvarlig: Tore E. Berntzen
Uniformsansvarlig: Eli J. Solstad
IT-ansvarlig: Julian Klock

*Fungerende leder ut februar 2015. Det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i løpet av måneden for å permanent besette ledervervet for 2015.