Nytt styre i SUK

27/1 ble det gjennomført årsmøte i SUK, og her er det nye styret:

Leder: Ragnhild Syrstad Wold
Nestleder: Monica Balsnes Haugan
Sekretær: Tina Rønning
Økonomiansvarlig: Lisbeth Hultmann
Programansvarlig: Tore Engan Berntzen
Materialansvarlig: Eirik Mo
Vara: Sissel Stadven

Nytt styre i SUK

28/1 ble det gjennomført årsmøte i SUK, og her er det nye styret:

Leder: Ragnhild Syrstad Wold
Nestleder: Ruth Fuchss
Sekretær: Tina Rønning
Økonomiansvarlig: Lisbeth Hultmann
Programansvarlig: Tore Engan Berntzen
Materialansvarlig: Magnus Glimo
Vara: Sissel Stadven

Nytt styre i SUK

8/2 ble det gjennomført årsmøte i SUK, og her er det nye styret:

Leder: Julian Klock
Nestleder: Ruth Fuchss
Sekretær: Elin Ranheim
Økonomiansvarlig: Anne Dahl
Programansvarlig: Tore Engan Berntzen
Materialansvarlig: Magnus Glimo
Vara: Eli Jenssen Solstad

Nytt styre i SUK

25/1 ble det gjennomført årsmøte i SUK, og her er det nye styret:

Leder: Julian Klock
Nestleder: Pernille Resell
Sekretær: Elin Ranheim
Økonomiansvarlig: Anne Dahl
Programansvarlig: Eivind H. Okstad
Materialansvarlig: Sissel Stadven
Vara: Eli Jenssen Solstad

Valgresultat 2018

På årsmøtet 10.02.2018 ble det avholdt valg, og resultatet er som følger:

STYRE

 • Leder: Anne Margrethe Spjelkavik
 • Nestleder: Hege R. Ulrichsen
 • Programansvarlig: Elli Verhulst
 • Økonomiansvarlig: Wenche Fyhn
 • Sekretær: Elin Ranheim
 • Materialansvarlig: Sissel Stadven
 • Vararepresentant: Eli Jenssen Solstad

KOMITEER

 • Programkomiteen: Programansvarlig, dirigent, Marianne Selle og Arne Solstad
 • Rekrutteringskomiteen: Nestleder, Ingeborg N. Prestholdt og Vegard Knotten
 • Fest- og arrangementskomiteen: Anne Berit Ramseng, Tore Berntzen og Christine Gjævran Fredriksen
 • Revisjonskomiteen: Lisbeth Hultmann og Olav M. Selle
 • Protokollkomiteen: Per Gunnar Kjeldsberg og Gisle Sand
 • Valgkomiteen: Gunnar Schjølberg og Lars Onsøyen
 • Dugnadsansvarlig: Ragnhild C. Syrstad Wold
 • Uniformsansvarlig: Ingelin Steinsland
 • IT-ansvarlig: Ruth Fuchss

Valgresultat 2017

På årsmøtet 21.01.2017 ble det avholdt valg, og resultatet er som følger:

STYRE
Leder: Ragnhild C.S. Wold
Nestleder: Eirik Snekvik
Programansvarlig: Eivind H. Okstad
Økonomiansvarlig: Roger Aune
Sekretær: Elin Ranheim
Materialansvarlig: Per Gunnar Kjeldsberg
Vararepresentant: Eli Jenssen Solstad

KOMITEER
Programkomiteen: Programansvarlig, dirigent, Marianne Selle og Arne Solstad
Rekrutteringskomiteen: Nestleder, Marie Fagerbakke og Vegard Knotten
Fest- og arrangementskomiteen: Anne Berit Ramseng, Anne Margrethe Spjelkavik og Ingvill Thuresson
Revisjonskomiteen: Lisbeth Hultmann og Olav M. Selle
Protokollkomiteen: Francoise B. Strøm og Wenche Moflag Fyhn
Valgkomiteen: Gunnar Schjølberg og Harriet Selle
Dugnadsansvarlig: Ingelin Steinsland
Uniformsansvarlig: Sissel Stadven
IT-ansvarlig: Ruth Fuchss

Valgresultat 2015

På årsmøtet 31/1-2015 ble det avholdt valg, og resultatet er som følger:

STYRE
Leder: Julian Klock*
Nestleder: Lars Onsøyen
Programansvarlig: Eivind H. Okstad
Økonomiansvarlig: Lisbeth Hultmann
Sekretær: Anne Dahl
Materialansvarlig: Per Gunnar Kjeldsberg
Vararepresentant: Julia Klock

KOMITEER
Programkomiteen: Arne Solstad og Vegard Knotten, samt programansvarlig og dirigent
Rekrutteringskomiteen: Ragnhil C. S. Wold og Gisle Sand, samt nestleder
Fest- og arrangementskomiteen: Sissel Stadven, Therese Borg og Julie J. Kirkhus
Revisjonskomiteen: Wenche M. Fyhn og Francoise B. Strøm
Protokollkomiteen: Marianne Selle og Marta Gjestvang
Valgkomiteen: Gunnar Schjølberg og Harriet Selle
Dugnadsansvarlig: Tore E. Berntzen
Uniformsansvarlig: Eli J. Solstad
IT-ansvarlig: Julian Klock

*Fungerende leder ut februar 2015. Det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i løpet av måneden for å permanent besette ledervervet for 2015.

Valgresultat 2014

På årsmøtet 25/1-2014 ble det avholdt valg, og resultatet er som følger:

STYRE
Leder: Julian Klock
Nestleder: Eirik Snekvik
Programansvarlig: Elin Ranheim
Økonomiansvarlig: Lisbeth Hultmann
Sekretær: Sissel Stadven
Materialansvarlig: Arne Solstad
Vararepresentant: Kay-Terje Vigdal

KOMITEER
Rekrutteringskomiteen, medlemmer: Lars Onsøyen og Mina Sormbråten
Fest- og arrangementskomiteen, medlemmer: Per Gunnar Kjeldsberg, Therese S. Borg og Marta Gjestvang
Programkomiteen, medlemmer: Eivind Okstad og Olav Martin Selle
Dugnadsansvarlig: Wenche Moflag Fyhn
Uniformsansvarlig: Ingelin Steinsland
Revisjonskomiteen: Frode Rønning og Sigrid Iversen
Protokollkomiteen: Francoise Bouchet Strøm og Anne Dahl
Valgkomiteen: Harriet Selle og Kay-Terje Vigdal