Dirigenten

Strinda Undomskorps sin faste dirigent er Magne Østlie Hjelmervik.

Magne Østlie Hjelmervik

Magne er født i 1974 og er oppvokst på Braskereidfoss, Våler i Solør.
Han starta i Våler Skolekorps som 11 åring i 1985 og i Hedmark Kretskorps som 14 åring. Året etter begynte han i Jømna/Heradsbygd Musikkforening. Etter 2 år på Toneheim Folkehøgskole, det siste som miljøarbeider, startet han sine studier ved Musikkonservatoriet i Trondheim, NTNU (MiT). Han avla eksamen som cand.mag. i 2000, med utøvende hovedinstrument og faglærerutdanning. Som en pause i studiene avtjente han verneplikta i Forsvarets Musikkorps Trøndelag. Han har dessuten videreutdanning innen kammermusikk, arrangering/komponering, og kulturadministrasjon og –ledelse, samt ensembleledelse fra MiT. Han har også studert kammermusikk ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, sammen med messingkvintetten Silent Brass.

Som utøvende tubaist er Magne fast medlem i Silent Brass og jobber som frilans tubaist bl.a. for Luftforsvarets Musikkorps og Trondheim Symfoniorkester. Han har dessuten hatt engasjement hos Trondheim Symfonietta, Møre Brass, Hålogaland Brassensemble og Operaen i Kristiansund.

Tidligere har han dirigert Våler Skolekorps, Utleira Skolekorps, Orkanger Musikkorps og Melhus Skolekorps, Symfoniorkesteret ved Lørdagskolen hos Trondheim Kulturskole og Byåsen Musikkorps. Han har også vært lærer ved NMFs sommermusikkskole i en rekke år, samt vært musikalsk leder ved Rødt kurs hos NMF Trøndelag.

Til daglig jobber han som tuba-/grovmessingpedagog ved Trondheim kulturskole, samt ved musikklinja på Heimdal videregående skole. Han er også instrumentreparatør hos Blåsmo musikk og jobber som konsulent ved Trøndelag Musikkråd.