Fra Strinda til New Orleans: Seminar med Strinda Ungdomskorps

Strinda Ungdomskorps gjennomførte nok en gang en svingende seminarhelg hvor vi inviterer skolekorpsmedlemmer (fra 8. klasse og oppover) til å være med. Seminaret ble ledet av Helge Førde, kjent trombonist og Brazz Brothers-medlem.

Søndag 6.november kl 1700 avsluttet vi med en konsert.