Styret


Post til Strinda Ungdomskorps sendes til: 
Strinda ungdomskorps
Postboks 9003 Rosenborg
7455 TRONDHEIM