Styret


Post til Strinda Ungdomskorps sendes til: 
Strinda ungdomskorps
Postboks 8002 Moholt
7449 TRONDHEIM