Noter

Tilgang til arbeidkopier av notesett

Aktive medlemmer skal ha fått mail med tilgang til pdf-kopier av de notesettene vi har ute til enhver tid. Hvis du mangler, fyr av en mail til noteansvarlig@strinda.no


Oppvarmingsnoter


Oversikt over papirarkivet

Følgende excel-fil viser hvilke noter som finnes i SUKs notearkiv på Sluppen: Vel bekomme!
Noteansvarlig