Valgresultat 2015

Skrevet av admin den 01.02.15 - 12:24

På årsmøtet 31/1-2015 ble det avholdt valg, og resultatet er som følger:

STYRE

 • Leder: Julian Klock*
 • Nestleder: Lars Onsøyen
 • Programansvarlig: Eivind H. Okstad
 • Økonomiansvarlig: Lisbeth Hultmann
 • Sekretær: Anne Dahl
 • Materialansvarlig: Per Gunnar Kjeldsberg
 • Vararepresentant: Julia Klock

  KOMITEER
  Programkomiteen: Arne Solstad og Vegard Knotten, samt programansvarlig og dirigent
  Rekrutteringskomiteen: Ragnhil C. S. Wold og Gisle Sand, samt nestleder
  Fest- og arrangementskomiteen: Sissel Stadven, Therese Borg og Julie J. Kirkhus
  Revisjonskomiteen: Wenche M. Fyhn og Francoise B. Strøm
  Protokollkomiteen: Marianne Selle og Marta Gjestvang
  Valgkomiteen: Gunnar Schjølberg og Harriet Selle
  Dugnadsansvarlig: Tore E. Berntzen
  Uniformsansvarlig: Eli J. Solstad
  IT-ansvarlig: Julian Klock

  *Fungerende leder ut februar 2015. Det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i løpet av måneden for å permanent besette ledervervet for 2015.